منوي اصلي

شارژخاموش کننده

ديدار و بازديد سر زده شهردار محترم زاهدان از سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان  ، صبح امروز جناب آقاي مهندس پربار شهردار محترم زاهدان به همراه  جناب آقاي براهويي معاونت محترم خدمات شهر با حضور در  سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني زاهدان از ساختمان اداري و تجهيزات ناوگان خودرويي بازديد  و با سرپرست محترم  و کارکنان سازمان ديدار و گفت گو کردند.
در اين نشست صميمي جناب آقاي مهندس سراواني سرپرست محترم سازمان آتش نشاني ضمن تشکر از جناب آقاي مهندس پربار بخاطر  حضور در سازمان و نگاه ويژه ايشان ، گزارشي از عملکرد و آمار عمليات‌هاي انجام شده  ،تجهيزات ، امکانات و توضيحاتي مربوط به معرفي و عملکرد واحدهاي مختلف ستادي و عملياتي اين سازمان را ارائه دادند.
در پايان اين نشست صميمي  جناب آقاي مهندس پربار شهردار محترم زاهدان  نکاتي چند در رابطه با برنامه ريزي هايي که در خصوص رفع مشکلات و معوقات سازماني و پرسنلي  و مسائل مالي که از طريق ايشان تدوين گرديده و در دست اجرا است را بيان نمودند و با اشاره به اهميت سختي‌ها و خطرات شغل آتش نشاني  از سرپرست و کارکنان ستادي و عملياتي سازمان  که به معناي واقعي کلمه جان بر کف هستند تقدير و تشکر ويژه نمودند.

آخرين تغييرات:96/11/29

 

عضويت خبرنامه

Email: