منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز چهارشنبه ١٣٩٦/١١/25

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 14 ماموريت انجام داده است .

که7 مورد آن اطفاء حريق و 7 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

سقوط تير آهن - بلوار معلم - ايستگاه 5 ، حريق سيلندر گاز- بلوار کوثر- ايستگاه 8 ، حريق منزل - خيابان جام جم -ايستگاه 2و9 .

در روز جاري سازمان 2 مصدوم داشته  و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/11/26

 

عضويت خبرنامه

Email: