منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز سه شنبه ١٣٩٦/١١/24

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 9 ماموريت انجام داده است .

که4  مورد آن اطفاء حريق و 5 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق خودرو- بلوار بهداشت -ايستگاه 3 ، سقوط تابلو- خيابان مولوي حسين بر- ايستگاه 9 ، حريق سيلندر گاز- خيابان باقري- ايستگاه7.

در روز جاري سازمان مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/11/25

 

عضويت خبرنامه

Email: