منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز دوشنبه ١٣٩٦/١١/23

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان١5 ماموريت انجام داده است .

که7 مورد آن اطفاء حريق و 8مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق منزل- خيابان سعادت -ايستگاه 4 ، تصادف خودرو و نشت بنزين- خيابان دانش- ايستگاه 5 ، حريق سيلندر گاز- شهرک گاوداران- ايستگاه4.

در روز جاري سازمان مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/11/25

 

عضويت خبرنامه

Email: