منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز یکشنبه ١٣٩٦/١١/22

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان18 ماموريت انجام داده است .

که4 مورد آن اطفاء حريق و 14مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

سقوط خودرو داخل کانال آب -خيابان حسين بر-ايستگاه 1 ، آبگرفتگي - خيابان شورا - ايستگاه 6 ، حريق مغازه-خيابان سعدي- ايستگاه8، حريق سيلند گاز - خيابان مير حسيني- ايستگاه 1.

در روز جاري سازمان مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/11/25

 

عضويت خبرنامه

Email: