منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز شنبه ١٣٩٦/١١/21

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان20 ماموريت انجام داده است .

که5 مورد آن اطفاء حريق و 15مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

 حريق منزل-45 دستگاه- ايستگاه7، حبس در آسانسور-ساختمان پزشکان مهران- ايستگاه 201،حريق ترانس برق - خيابان دانش- ايستگاه 5،حريق منزل- خيابان بزرگمهر - ايستگاه 5،افتادن کابل برق- خيابان ابوذر- ايستگاه 4،سقوط خودرو داخل کانال آب -خيابان جانبازان-ايستگاه 3.

در روز جاري سازمان 2مصدوم داشته  و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/11/25

 

عضويت خبرنامه

Email: