منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز پنجشنبه ١٣٩٦/١١/19

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 9 ماموريت انجام داده است .

که4 مورد آن اطفاء حريق و 5 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

سقوط فرد بر روي بالکن -خيابان دانشگاه- ايستگاه ٣، حريق منزل-خيابان پيروزي- ايستگاه6، حريق آبگرمکن- خيابان کريمپور - ايستگاه 3.

در روز جاري سازمان1  مصدوم داشته  و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/11/25

 

عضويت خبرنامه

Email: