منوي اصلي

شارژخاموش کننده

استقرار نيرو هاي عملياتي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان در مسير راهپيمايي روز بزرگ 22 بهمن

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان، در جلسه اي که امروز ظهر  جناب آقاي سراواني سرپرست محترم سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني با روساي ايستگاه هاي عملياتي داشتند بر لزوم ايمني شهروندان در راه پيمايي روز بزرگ 22 بهمن تاکيد شد.
خسرو سراواني سرپرست سازمان آتش نشاني در اين باره گفت: با توجه به اهميت  ايمني شهروندان و برگزاري هرچه با شکوه تر راهپيمايي روز بزرگ 22 بهمن، ناوگان خودرويي  و آتش نشانان سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني زاهدان در آماده باش کامل هستند.
وي خاطر نشان کرد:در اين روز بزرگ، ناوگان خودرويي و آتش نشانان اين سازمان با استقرار در مسيرهاي مختلف راهپيمايي آماده خدمت رساني به شهروندان مي باشند و روساي  ايستگاه هاي عملياتي آتش نشاني، به طور مستمر به گشت زني پرداخته و وضعيت ايمني مسيرهاي راهپيمايي را تحت کنترل قرار مي دهند.
سرپرست سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني از عموم شهروندان خواست تا در صورت بروز هرگونه حادثه اي ضمن حفظ خونسردي، سريعا مراتب را با سامانه 125 و يا نيروهاي آتش نشاني مستقر در محل اطلاع دهند.1396/11/19

آخرين تغييرات:96/11/23

 

عضويت خبرنامه

Email: