منوي اصلي

شارژخاموش کننده

سقوط کارگر ميانسال از روي داربست ساختماني

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان، حوالي ظهر امروز با اعلام خبر مبني بر سقوط يک کارگر از روي داربست فلزي بر روي بالکن ،آتش نشانان ايستگاه عملياتي 203  پس از هماهنگي با ستاد فرماندهي خود را به محل حادثه واقع در نمايشگاه بين المللي رساندند.
شاقوزايي معاون عمليات سازمان آتش نشاني زاهدان در باره  اين حادثه گفت: نيرو هاي آتش نشاني بي درنگ خود را به بالکن که فرد مصدوم بود رساندند ،پس از  ايمن سازي محل و برپايي کارگاه  فرد مصدوم را با رعايت کامل نکات ايمني به پايين انتقال و تحويل عوامل اورژانس حاضر در محل دادند. 1396/11/19

آخرين تغييرات:96/11/23

 

عضويت خبرنامه

Email: