منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حضور به موقع آتش نشانان مانع از گسترش آتش و سرايت آن به منازل اطراف شد

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان، حوالي صبح امروز با تماس شهروندان با سامانه 125 سازمان  مبني بر اعلام حريق منزل ، ستاد فرماندهي بي درنگ آتش نشانان ايستگاه عملياتي شماره  5 را به محل حادثه واقع در خيابان شريفي پناه اعزام نمود.
گفتني است:  آتش نشانان  با رعايت نکات ايمني وارد منزل مسکوني  شدند و پس از مهارکامل آتش  به کار خود خاتمه دادند.1396/11/15

آخرين تغييرات:96/11/19

 

عضويت خبرنامه

Email: