منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز سه شنبه ١٣٩٦/١٠/19

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان  9 ماموريت انجام داده است .

که 2 مورد آن اطفاء حريق و7 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

محبوس شدن در مغازه -خيابان جانبازان- ايستگاه 3 ، واژگوني خودرو-بلوار مطهري- ايستگاه 9، محبوس شدن در آسانسور-خيابان فردوسي- ايستگاه 9.

در روز جاري سازمان 2 مصدوم داشته و  متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/10/20

 

عضويت خبرنامه

Email: