منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز يکشنبه ١٣٩٦/١٠/17

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان  ٦ ماموريت انجام داده است .

که 3 مورد آن اطفاء حريق و3مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق مغازه-خيابان آزادي- ايستگاه 7، حريق مغازه-خيابان بعثت- ايستگاه 8 .

در روز جاري سازمان مصدوم و  متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/10/19

 

عضويت خبرنامه

Email: