منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز جمعه ١٣٩٦/١٠/15

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان  5 ماموريت انجام داده است .

که هر 5 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

فرو ريختن سقف-خيابان جام جم- ايستگاه 9.

در روز جاري سازمان مصدوم و  متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/10/16

 

عضويت خبرنامه

Email: