منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز پنجشنبه ١٣٩٦/١٠/14

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان  7 ماموريت انجام داده است .

که 4 مورد آن اطفاء حريق و 3 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق مخزن سوخت-ورودي شهر جنب ميدان بار جديد - ايستگاه 4، حريق خودرو- بلوار بهداشت - ايستگاه 3 ، حريق مغازه- خيابان ثارالله - ايستگاه8 .

در روز جاري سازمان مصدوم و  متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/10/16

 

عضويت خبرنامه

Email: