منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز چهار شنبه ١٣٩٦/١٠/13

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان  ٥ ماموريت انجام داده است .

که ٣ مورد آن اطفاء حريق و ٢ مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق آبگرمکن -خيابان معلم- ايستگاه 5 ، حبس در آسانسور - مهرشهر - ايستگاه 6 .

در روز جاري سازمان مصدوم و  متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/10/16

 

عضويت خبرنامه

Email: