منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز دوشنبه ١٣٩٦/٠٩/06

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان  3 ماموريت انجام داده است .

که هر 3 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

امداد رساني به حيوانات-خيابان دانش- ايستگاه 5 .

در روز جاري سازمان مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/09/07

 

عضويت خبرنامه

Email: