منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز يکشنبه ١٣٩٦/٠٩/05

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان  ١3ماموريت انجام داده است .

که 6 مورد آن اطفاء حريق و 7 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق منزل -خيابان سعدي- ايستگاه 8 ، حريق خودرو - خيابان پهلواني- ايستگاه 7 ، حريق سيلندر گاز- خيابان پيربخش- ايستگاه٧.

در روز جاري سازمان مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/09/07

 

عضويت خبرنامه

Email: