منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز جمعه ١٣٩٦/٠٩/03

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان  15ماموريت انجام داده است .

که 4مورد آن اطفاء حريق و 9مورد آن امداد و نجات و 2 مورد آن پشتيباني بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

افتادن تير برق - خيابان هيرمند- ايستگاه 1 ، حريق منزل - بلوار پرستار- ايستگاه 5،10و3، حريق منزل - خيابان شريعتي- ايستگاه7.

در روز جاري سازمان مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/09/05

 

عضويت خبرنامه

Email: