منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز سه شنبه ١٣٩٦/٠٨/30

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان  3 ماموريت انجام داده است .

که 1مورد آن اطفاء حريق و 2 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

سقوط خودرو داخل چاله- خيابان امام خميني- ايستگاه 1.

در روز جاري سازمان مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/09/01

 

عضويت خبرنامه

Email: