منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز شنبه ١٣٩٦/٠٨/20

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان  2 ماموريت انجام داده است .

که 1مورد آن اطفاء حريق و 1مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق مغازه- خيابان مصطفي خميني- ايستگاه 2.

در روز جاري سازمان مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/08/22

 

عضويت خبرنامه

Email: