منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز چهار شنبه ١٣٩٦/٠٨/17

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 8 ماموريت انجام داده است .
که هر 8  مورد آن امداد و نجات بوده است .
مهمترين وقايع روز جاري :
حبس کودک- مهر شهر- ايستگاه 6،  مورد آسانسور- خيابان بدر- ايستگاه 3.
در روز جاري سازمان مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/08/22

 

عضويت خبرنامه

Email: