منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز سه شنبه ١٣٩٦/٠٨/16

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 4 ماموريت انجام داده است .
که هر 4 مورد آن امداد و نجات بوده است .
مهمترين وقايع روز جاري :
مورد آسانسور- خيابان پاستور- ايستگاه 3،  مورد انگشتر- مراجعه حضوري- ايستگاه 1.
در روز جاري سازمان مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/08/22

 

عضويت خبرنامه

Email: