منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز يکشنبه ١٣٩٦/٠٨/14

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 6 ماموريت انجام داده است .
که 2 مورد آن اطفاء حريق و 4 مورد آن امداد و نجات بوده است .
مهمترين وقايع روز جاري :
حريق ترانس برق- خيابان مصطفي خميني- ايستگاه 9،  حبس در منزل- خيابان مکران- ايستگاه 8.
در روز جاري سازمان مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/08/22

 

عضويت خبرنامه

Email: