منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حضور مدير عامل محترم سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان در پارک علم و فناوري استان

حضور مدير عامل محترم سازمان آتش نشااني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان به همراه معاونين، مديران و روساي  ايستگاه هاي عملياتي در پارک علم و فناوري استان 

اين ديدار که با هدف بحث و تبادل نظر و استفاده از ايده هاي نو و بکار گيري آن جهت پيشبرد اهداف سازمان برگزار شد

آخرين تغييرات:96/06/14

 

عضويت خبرنامه

Email: