منوي اصلي

شارژخاموش کننده

بازديد مدير عامل محترم سازمان از ایستگاه عملیاتی 5

بازديد جناب مهندس زيرکي  مدير عامل محترم سازمان  آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان به همراه معاونين ،مديران و روساي ايستگاه عملياتي از ايستگاه عملياتي شماره 5

آخرين تغييرات:96/06/13

 

عضويت خبرنامه

Email: