منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز شنبه ١٣٩٦/٠٦/11

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 7 ماموريت انجام داده است .

که 4 مورد آن اطفاء حريق و 3 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق خودرو سنگين - خيابان انقلاب - ايستگاه 3 ، حريق منزل - خيابان باقري - ايستگاه 7

در روز جاري سازمان مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/06/13

 

عضويت خبرنامه

Email: