منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز جمعه ١٣٩٦/٠٦/10

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 28 ماموريت انجام داده است .

که 15 مورد آن اطفاء حريق و 13 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق خودرو - خيابان معلم - ايستگاه 5 ، حريق سيلندر گاز - خيابان البرز - ايستگاه 6، حريق مغازه - خيابان بعثت - ايستگاه 8

در روز جاري سازمان مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/06/13

 

عضويت خبرنامه

Email: