منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روزپنجشنبه ١٣٩٦/٠٦/٠9

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان ١2 ماموريت انجام داده است .

که 6 مورد آن اطفاء حريق و 6 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق منزل - خيابان بعثت- ايستگاه 4 ،حريق  منزل - خيابان دانش - ايستگاه 5 

در روز جاري سازمان مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/06/13

 

عضويت خبرنامه

Email: