منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز سه شنبه ١٣٩٦/٠٦/07

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 13 ماموريت انجام داده است .

که ٣ مورد آن اطفاء حريق و10 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

واژگوني خودرو- سه راه پاسداران- ايستگاه 6 

در روز جاري سازمان مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/06/11

 

عضويت خبرنامه

Email: