منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز دوشنبه ١٣٩٦/٠٦/٠6

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 16 ماموريت انجام داده است .

که 6مورد آن اطفاء حريق ، 9 مورد آن امداد و نجات و ١ مورد آن پشتيباني بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق کارگاه موزائيک - زيبا شهر- ايستگاه 6 ،  حريق ديواره صخره نوردي - پارک لاله - ايستگاه 5و3

در روز جاري سازمان 2 مصدوم و1متوفي داشته است .

آخرين تغييرات:96/06/11

 

عضويت خبرنامه

Email: