منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز يکشنبه ١٣٩٦/٠٦/05

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 9 ماموريت انجام داده است .

که 3 مورد آن اطفاء حريق ، 5 مورد آن امداد و نجات و 1 مورد آن پشتيباني بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق انبار کاه- شهرک گاوداران- ايستگاه 4

در روز جاري سازمان مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/06/11

 

عضويت خبرنامه

Email: