منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز شنبه ١٣٩٦/٠٦/04

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 10 ماموريت انجام داده است .

که 4 مورد آن اطفاء حريق و6 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق خودرو- خيابان شريعتي- ايستگاه 9

در روز جاري سازمان مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/06/11

 

عضويت خبرنامه

Email: