منوي اصلي

شارژخاموش کننده

جديد ترين خبرها

نتيجه نهايي رشته هاي شغلي کاردان آتش نشان و راننده وسايط نقليه تندرو آتش نشاني  در سايت  www.sbazmoon.ir

وقايع روز جمعه 1396/4/16

وقايع روز جمعه 1396/4/16

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 15 ماموريت انجام داده است .

که 7 مورد آن اطفا حريق و 8 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق خودرو - خيابان مصطفي خميني - ايستگاه 2

در روز جاري سازمان مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/04/22

 

عضويت خبرنامه

Email: