منوي اصلي

شارژخاموش کننده

جديد ترين خبرها

نتيجه نهايي رشته هاي شغلي کاردان آتش نشان و راننده وسايط نقليه تندرو آتش نشاني  در سايت  www.sbazmoon.ir

وقايع روز چهار شنبه 1396/4/14

وقايع روز چهار شنبه 1396/4/14

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 5 ماموريت انجام داده است .

که 2 مورد آن اطفا حريق و 3 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

نشت گاز - مجتمع نسيم - ايستگاه 5

در روز جاري سازمان مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/04/22

 

عضويت خبرنامه

Email: