منوي اصلي

شارژخاموش کننده

تيم واليبال سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان قهرمان مسابقات بسيج ادارات شد

تيم واليبال سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان قهرمان مسابقات بسيج ادارات شد.

اين دوره از مسابقات با حضور هفت تيم برگزار گرديد که در ديدار پاياني تيم سازمان آتش نشاني با نتيجه سه به صفر بر تيم اداره آموزش و پرورش زاهدان غلبه کرده و به مقام قهرماني رسيد. لازم به ذکر است که مدير عامل سازمان آتش نشاني طي مراسمي از اعضاء تيم تقدير و تشکر بعمل آوردند.

آخرين تغييرات:96/04/08

 

عضويت خبرنامه

Email: