منوي اصلي

شارژخاموش کننده

جديد ترين خبرها

نتيجه نهايي رشته هاي شغلي کاردان آتش نشان و راننده وسايط نقليه تندرو آتش نشاني  در سايت  www.sbazmoon.ir

اهداء قرآن مجيد به ايستگاههاي عملياتي

طي مراسمي مدير عامل محترم سازمان تعداد نه جلد قرآن مجيد به ايستگاههاي عملياتي اهداء نمودند .ايشان در اين بار فرموند : آتش نشانان با جانفشاني و نجات جان و مال مردم عاملان به دستورات قرآني هستند . و گسترش فرهنگ ايٍثار در گرو عمل به فرامين قراني ميباشد.

آخرين تغييرات:96/03/10

 

عضويت خبرنامه

Email: