منوي اصلي

شارژخاموش کننده

آمار حريق سال 1395

آمار ساليانه حريق هاي  سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرزاهدان

سال 1395

شرح

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

جمع

اعزام جهت پشتيباني

7

7

12

10

15

5

5

10

10

8

89

انفجار

2

1

3

بازي گوشي اطفال

1

2

3

بي احتياطي و سهل انگاري

6

2

8

حريق تانكر حمل گاز مايع يا سوختهاي نفتي

1

1

1

3

حريق در اثر اتصال و كشيدن بار اضافي از برق

2

2

2

1

1

4

4

4

20

حريق آبگرمکن گازي

2

1

1

1

1

4

2

12

حريق آبگرمکن نفتي و شوفاژ

1

1

2

حريق اداره و موسسات دولتي

2

2

1

1

3

9

حريق اماکن عمومي

1

1

2

1

5

حريق انبار

2

2

4

1

3

3

1

3

4

23

حريق پارک،درخت ،هيزم

2

6

10

16

11

15

16

7

1

2

3

8

97

حريق ترانس برق

2

1

1

3

1

8

حريق خودرو

4

10

6

7

8

5

9

2

7

7

10

11

86

حريق زباله و ضايعات

12

17

12

8

13

18

15

20

11

8

14

19

167

حريق سيلندر الياس گاز

2

1

1

4

حريق سيلندر ايرانگاز

3

3

2

5

4

2

3

1

1

4

7

35

حريق سيلندر پرسي گاز

3

1

2

1

2

1

2

3

4

1

20

حريق سيلندر پيک نيک

3

9

6

3

5

11

4

1

2

2

4

4

54

حريق عمدي

1

1

حريق كارگاه و کارخانه

2

1

1

2

2

1

1

10

حريق لاستيک کهنه

4

4

2

5

9

5

6

5

3

3

4

47

97

حريق مايعات(نفت،قير،روغن سوخته و ...)

1

1

2

4

حريق متفرقه

7

17

2

4

4

2

2

1

2

41

حريق مراکز بهداشتي -درماني

1

1

1

2

1

1

7

حريق مغازه و دکه و مراکز تجاري

6

3

2

7

13

5

7

3

7

2

6

5

66

حريق منزل

19

15

23

18

22

20

23

20

28

23

211

حريق موتور سيکلت

1

3

1

1

1

7

حريق موسسات آموزشي

1

1

1

1

4

حريق نانوايي

1

1

1

3

حريق کابل برق

2

2

1

2

3

5

2

17

خودياري مردم

3

3

گزارش غير واقعي

5

1

1

1

3

3

1

15

مشاهده دود

1

2

5

1

6

1

4

4

1

25

منتفي

7

4

10

4

2

1

1

8

1

6

44

نگهداري غير مجاز سوخت

0

واژگوني چراغ و بخاري

1

2

3

جمع

71

84

84

85

128

119

112

83

79

83

119

159

1206

 

آخرين تغييرات:96/01/09

 

عضويت خبرنامه

Email: