منوي اصلي

شارژخاموش کننده

ايستگاه شش

 

سرپرست ايستگاه :محمد علي روامبد

محدوده اين ايستگاه منطقه زيباشهر و مهر شهر ميباشد.همچنين شهرک صنعتي ميرجاوه نيز تحت پوشش اين ايستگاه مي باشد

 

.

آخرين تغييرات:97/10/24

 

عضويت خبرنامه

Email: