منوي اصلي

شارژخاموش کننده

جديد ترين خبرها

نتيجه نهايي رشته هاي شغلي کاردان آتش نشان و راننده وسايط نقليه تندرو آتش نشاني  در سايت  www.sbazmoon.ir

ايستگاه شش

رييس ايستگاه

محمود ريگي ميرجاوه

محدوده اين ايستگاه منطقه زيباشهر و مهر شهر ميباشد.همچنين شهرک صنعتي ميرجاوه نيز تحت پوشش اين ايستگاه ميباشد.

آخرين تغييرات:94/11/28

 

عضويت خبرنامه

Email: