منوي اصلي

شارژخاموش کننده

جديد ترين خبرها

نتيجه نهايي رشته هاي شغلي کاردان آتش نشان و راننده وسايط نقليه تندرو آتش نشاني  در سايت  www.sbazmoon.ir

ايستگاه پنج

رييس ايستگاه  : علي کردي

ايستگاه شماره پنج آتش نشاني در خيابان  دانشجو نبش خيابان دانش واقع شده است . اين ايستگاه کليه حوادث و حريقهاي جنوب شهر زاهدان  و جاده هاي اطراف شهر را پوشش ميدهد.و به ايستگاه جاده اي معروف ميباشد.

محدوده اين ايستگاه  در بافت نوساز و پرتراگم شهر زاهدان واقع گرديده است.

تلفن تماس ايستگاه : 05433423965

آخرين تغييرات:94/10/22

 

عضويت خبرنامه

Email: