منوي اصلي

شارژخاموش کننده

جديد ترين خبرها

نتيجه نهايي رشته هاي شغلي کاردان آتش نشان و راننده وسايط نقليه تندرو آتش نشاني  در سايت  www.sbazmoon.ir

ايستگاه چهار

رييس ايستگاه : عبدالرحمن هراتي

واقع در خيابان شهيد طباطبائي جنب پمپ بنزين که در محدوده شمال غرب شهر زاهدان  قرار دارد. اين ايستگاه علاوه بر بافت شهري ، شهرک کارگاهي  و شهرک صنعتي واقع در بلوار فاضلي را نيز در منطقه تحت پوشش خود دارد.

 شماره تماس : 05433508181

آخرين تغييرات:94/11/05

 

عضويت خبرنامه

Email: