منوي اصلي

شارژخاموش کننده

آمار حوادث سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/94 لغايت 31/1/94

 

آمار حوادث سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان  

از تاريخ شنبه 1 فروردين 1394 لغايت دوشنبه 31 فروردين 1394

 

رديف

شرح وقايع

شماره ايستگاه

جمع

مصدوم

فوتي

جمع

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

مزاحمت حيوانات

1

1

2

0

0

2

آبگرفتگي معابر

0

0

3

آبگرفتگي منازل

1

1

0

0

4

آوار

1

1

2

2

2

5

اعلام حريق کامپيوتري بانک ها

0

0

6

افتادن درخت بر روي خودرو

0

0

7

اقدام به خودسوزي

0

0

8

اقدام به خودكشي

0

0

9

انهدام لانه زنبور

0

0

10

ايمن سازي معابر

1

2

3

0

0

11

برق گرفتگي

0

0

12

تصادف جرح و واژگوني وسائط نقليه

1

2

1

1

1

2

8

5

5

13

درآوردن اشياء از دست

7

1

8

1

1

14

ريزش چاه

0

0

15

ساير موارد

0

0

16

سقوط از ارتفاع

0

0

17

سقوط در چاه

0

0

18

شرکت در مراسم و مانور

1

1

0

0

19

عمليات آسانسور

3

1

1

2

7

0

0

20

عمليات برون شهري

1

1

0

0

21

عمليات چرخ گوشت

0

0

22

عمليات مارگيري

1

1

1

1

1

5

0

0

23

غرق شدن در آب

0

0

24

قطع درخت

0

0

25

كشف جسد

0

0

26

كوهستان

0

0

27

گازگرفتگي در چاه

0

0

28

گير کردن اعضاء

1

1

1

1

29

گير کردن خودرو در گودال آب

1

1

2

0

0

30

محبوس شدن افراد

5

4

5

8

1

1

24

0

0

31

محبوس شدن حيوانات

1

1

3

5

0

0

32

نشت گاز و گازگرفتگي

2

2

2

6

0

0

تعداد کل

22

2

15

2

16

13

2

2

2

76

9

0

9

آخرين تغييرات:94/02/08

 

عضويت خبرنامه

Email: