منوي اصلي

شارژخاموش کننده

آمار حوادث سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/93 لغايت 29/12/93

آمار حوادث سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 

از تاريخ جمعه 1 فروردين 1393 لغايت جمعه 29 اسفند 1393

رديف

شرح وقايع

شماره ايستگاه

جمع

مصدوم

فوتي

جمع

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

مزاحمت حيوانات

3

9

6

3

4

4

4

33

3

3

2

آبگرفتگي معابر

1

1

1

6

1

10

0

0

3

آبگرفتگي منازل

2

2

1

3

4

12

0

0

4

آوار

5

3

3

1

2

1

15

4

4

5

اعلام حريق کامپيوتري بانک ها

3

1

1

1

1

7

0

0

6

افتادن درخت بر روي خودرو

1

1

0

0

7

اقدام به خودسوزي

2

1

1

1

1

6

4

4

8

اقدام به خودكشي

1

1

1

3

1

1

9

انهدام لانه زنبور

3

4

6

6

2

21

0

0

10

ايمن سازي معابر

2

2

5

5

8

1

1

1

2

27

0

0

11

برق گرفتگي

1

1

2

2

2

12

تصادف جرح و واژگوني وسائط نقليه

9

1

12

5

15

10

1

2

55

49

4

53

13

درآوردن اشياء از دست

55

8

5

4

72

22

22

14

ريزش چاه

0

0

15

ساير موارد

4

1

1

2

3

1

1

13

5

5

16

سقوط از ارتفاع

3

1

1

5

5

5

17

سقوط در چاه

1

1

2

3

3

18

شرکت در مراسم و مانور

4

4

14

71

2

14

109

0

0

19

عمليات آسانسور

24

1

13

8

6

52

0

0

20

عمليات برون شهري

16

1

17

11

4

15

21

عمليات چرخ گوشت

0

0

22

عمليات مارگيري

9

1

3

5

2

1

1

22

0

0

23

غرق شدن در آب

0

0

24

قطع درخت

0

0

25

كشف جسد

1

1

2

0

2

2

26

كوهستان

0

0

27

گازگرفتگي در چاه

0

0

28

گير کردن اعضاء

1

1

1

2

5

1

1

29

گير کردن خودرو در گودال آب

10

10

5

7

42

1

75

0

0

30

محبوس شدن افراد

19

12

23

1

42

55

2

154

1

1

31

محبوس شدن حيوانات

6

5

13

3

9

2

1

1

40

1

1

32

نشت گاز و گازگرفتگي

3

4

5

6

10

5

1

34

4

4

تعداد کل

168

64

119

36

213

147

36

7

4

794

116

10

126

آخرين تغييرات:94/02/08

 

عضويت خبرنامه

Email: