منوي اصلي

شارژخاموش کننده

آمار حوادث سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/93 لغايت 30/10/93

 

آمار حوادث سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 

از تاريخ جمعه 1 فروردين 1393 لغايت سه شنبه 30 دي 1393

 

رديف

شرح وقايع

شماره ايستگاه

جمع

مصدوم

فوتي

جمع

1

2

3

4

5

6

7

8

1

مزاحمت حيوانات

2

7

5

3

3

3

4

27

3

3

2

آبگرفتگي معابر

1

1

2

0

0

3

آبگرفتگي منازل

2

1

1

3

4

11

0

0

4

آوار

2

3

1

6

1

1

5

اعلام حريق کامپيوتري بانک ها

2

1

1

4

0

0

6

افتادن درخت بر روي خودرو

0

0

7

اقدام به خودسوزي

2

1

1

1

1

6

4

4

8

اقدام به خودكشي

1

1

2

1

1

9

انهدام لانه زنبور

3

4

6

6

2

21

0

0

10

ايمن سازي معابر

4

1

1

6

0

0

11

برق گرفتگي

1

1

2

2

2

12

تصادف جرح و واژگوني وسائط نقليه

7

1

12

5

15

8

2

50

48

4

52

13

درآوردن اشياء از دست

46

8

5

4

63

19

19

14

ريزش چاه

0

0

15

ساير موارد

4

1

1

1

3

1

1

12

5

5

16

سقوط از ارتفاع

2

1

1

4

4

4

17

سقوط در چاه

1

1

2

3

3

18

شرکت در مراسم و مانور

2

2

5

57

14

80

0

0

19

عمليات آسانسور

22

1

11

5

5

44

0

0

20

عمليات برون شهري

15

1

16

10

4

14

21

عمليات چرخ گوشت

0

0

22

عمليات مارگيري

9

1

3

5

2

1

21

0

0

23

غرق شدن در آب

0

0

24

قطع درخت

0

0

25

كشف جسد

1

1

2

0

2

2

26

كوهستان

0

0

27

گازگرفتگي در چاه

0

0

28

گير کردن اعضاء

1

1

1

2

5

1

1

29

گير کردن خودرو در گودال آب

5

1

6

0

0

30

محبوس شدن افراد

17

10

21

39

48

2

137

1

1

31

محبوس شدن حيوانات

6

4

12

3

8

1

1

1

36

1

1

32

نشت گاز و گازگرفتگي

3

3

4

5

9

5

1

30

0

0

تعداد کل

137

43

92

30

171

89

26

7

595

103

10

113

آخرين تغييرات:93/11/08

 

عضويت خبرنامه

Email: