منوي اصلي

شارژخاموش کننده

معرفي مدير عامل

سرپرست سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان

 

آقاي خسرو سراواني

 مدرک تحصيلي : کارشناسي ارشد مديريت دولتي

از جمله سوابق اجرايي ، مديريتي و ورزشي آقاي خسرو سراواني علاوه بر سکان داري شهرداري زابل  مي توان به: شهردار ناحيه 9 منطقه 1 تهران ، شهردار شهر چرمهين استان اصفهان ، عضو هيات مديره سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زابل ،عضو هيات رئيسه دانشگاه پيام نور زاهدان و مشاور عمراني رياست دانشگاه ، مديرعاملي سازمان هاي خدمات موتوري ، ميادين ميوه و تره بار ،  اتوبوسراني وسازمان پارکها  وفضاي سبز شهرداري زاهدان ، کارشناس رسمي دادگستري ، مدرس دانشگاه در رشته هاي مديريت دولتي و مديريت اجرايي ، داراي کمربند مشکي دان 7 کاراته شوتوگان ، داور بين المللي کاراته و مربي بين المللي کاراته اشاره کرد. ايشان  در تاريخ  1396/10/21  به سمت رياست سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهر زاهدان  منصوب و  در حال حاضر مشغول به خدمت مي باشند.

آخرين تغييرات:97/04/30

 

عضويت خبرنامه

Email: