منوي اصلي

شارژخاموش کننده

ليست گزارشات آمار و عملكرد سازمان

آمار حوادث سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/86 لغايت 31/4/86

  کل حوادث از تاريخ 1/1/86 لغايت 31/4/86 شامل 358 مورد   تعداد کل حريقها  ادامه...
تاريخ : 86/05/21

آمار حوادث سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/86 لغايت 31/3/86

     کل حوادث از تاريخ 1/1/86 لغايت 31/3/86 شامل 288 مورد تعداد کل حريقها& ادامه...
تاريخ : 86/04/06

آمار حوادث سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/86 لغايت 31/2/86

      آمار  حوادث از تاريخ 1/1/86 لغايت 31/2/86 شامل  146 مورد &nbs ادامه...
تاريخ : 86/03/16

آمار حوادث سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/86 لغايت 31/1/86

جدول آمار حوادث در فروردين ماه 1386 کل حوادث از تاريخ 1/1/86 لغايت 31/1/86 شامل 71 م ادامه...
تاريخ : 86/02/12

گزارش عملکرد سازمان آتش نشاني زاهدان در سال 1385

عملکرد واحد آموزش الف-  آموزش درون سازماني : * سازمان به منظور ارتقاء دانش علمي و عملي پر ادامه...
تاريخ : 86/02/09

فعاليتها و عملكرد سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني زاهدان

عملکرد سازمان در سالهاي اخير آموزش در سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني به دو بخش تقسيم مي شود  ادامه...
تاريخ : 86/01/07

فعاليتها و عملكرد سازمان

1- شركت در نمايشگاه دستاوردهاي هشت ساله دولت و پخش بوروشورهاي فعاليتهاي وعملكرد سازمان 2- بازديد و ادامه...
تاريخ : 86/01/07

خلاصه عملکرد سازمان آتش نشاني از1/12/85 لغايت 29/12/85

    رديف  شرح وقايع شماره ايستگاه جمع اسفند ماه جمع دوازد ادامه...
تاريخ : 86/01/07

امكانات موجود

شهر جمعيت ايستگاه مورد نياز ايستگاه موجود خودروي مورد نياز خودروي موجود پرسنل مورد نياز پ ادامه...
تاريخ : 85/12/06

خلاصه عملکرد سازمان آتش نشاني از 1/11/85 لغايت 30/11/85

      رديف    شرح وقايع شماره ايستگاه جمع بهمن ماه جمع ادامه...
تاريخ : 85/12/06

صفحه: 151413121110987654321

آخرين تغييرات:85/08/28

 

عضويت خبرنامه

Email: