منوي اصلي

شارژخاموش کننده

خطرات ناشي از استفاده گاز مايع در خودروها

 

خطرات ناشي از استفاده از گاز مايع درخودروها

 

پس از شروع طرح سهميه بندي بنزين تعدادي از رانندگان خودروهاي بنزيني و دو گانه سوز دست به ابتکار خطرناکي زده اند که نه تنها جان خود بلکه جان ديگران را نيز به خطر انداخته اند .

استفاده از گاز مايع به جاي گاز CNG  و پر کردن مخازن خودروهاي گاز سوز با گاز مايع و يا قرار دادن سيلندر گاز مايع در داخل صندوق عقب و نصب آن به جاي مخازن استاندارد خودروها و اتصال آن به شبکه سوخت گازي نه تنها با هيچ يک از استانداردهاي ايمني منطبق نيست بلکه (( حرکت برروي بمب )) بهترين تعبير اين کار عملي است .

در سيلندر CNG ، سوخت در فاز گازي قرار دارد و بوسيله شيلنگ و اتصالات به کاربراتور خودرو انتقال مي يابد که در صورت نشت نيز در فاز گازي و در حجم کم بوده و فشار آن نيز تحت کنترل است ، ولي در سيلندر گاز مايع ، سوخت در فاز مايع بوده و در صورت انتقال آن در فاز مايع به داخل موتور ، با توجه به نشت ا به 270 برابر گاز مايع ، مي تواند به سرعت فضاي داخل موتور را پر کرده و مخلوط قابل انفجار را تشکيل دهد که با ايجاد جرقه توسط دينام و يا هر يک از وسايل برقي داخل موتور ، انفجار شديد صورت گيرد .

فشار گاز مايع د رداخل سيلندر و انتقال آن توسط شيلنگ و اتصالات به داخل کاربراتور بسيار بيشتر از گاز CNG است و مي تواند به سرعت باعث نشتي و انفجار شود . از آنجائيکه سنگيني گاز مايع نسبت به هوا تقريباً 2 برابر است بنابراين در هنگام توقف خودرو گاز مايع از مخزن خودرو به کف خيابان و يا پارکينگ نشت کرده و با حرکت د رجهت وزش باد ، خود را به يک منبع جرقه زنه رسانده و باعث انفجار و آتش سوزي مي شود .

لذا توصيه اکيد ميگردد که از انجام  اينگونه اعمال خطرناک اجتناب ورزيده و عملا جان و مال خود و ديگر شهروندان را به مخاطره نيندازند . زيرا در ساخت هر گونه وسيله گاز سوز يا بنزين سوز تمامي قسمت ها و اتصلات با توجه به سوخت خاص و مشخص طراحي مي شود . بنابراين هر گونه تغيير در سيستم مزبور براي تغيير نوع سوخت مصرفي ، مجاز نيست و عواقب خطرناکي را بدنبال دارد .

آخرين تغييرات:89/04/09

 

عضويت خبرنامه

Email: